logo

C/ Pare Font, 142 08223 TERRASSA (Barcelona) Tel. 902 196 857 · Fax. 937 330 861 email: info@catvalles.com

Menú
Idioma
Català Castellano

  Inici
  Qui som ?
  Alta nou usuari
  Contracte de Manteniment
  Qualitat ISO 9001
  Política de Privacitat
  No parli amb extranys
  Urgències
  Ajuda

El Temps


Avís d'avaria
Enviar un avís d'avaria

Treball
Vols treballar amb nosaltres?
Envians el teu CV a:

info@catvalles.com


Productes del seu interès
En construcció

Informació
  Informació a l'usuari
  Informació Tècnica
  Preguntes Frequents

Usuari
Nom de usuari

ContrasenyaServei Tècnic Oficial - Política de Privacitat

03 febrer de 2011
Autor:  C.A.T. Vallès

interna

1. Protecció i tractament de dades de caràcter personal.

            CatVallès S.L. titular del domini d'aquesta pagina web, es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament.

2. tractament de les Galetes.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga s'utilitzen per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària de  la pagina  web.

3. Protecció de dades personals incloses en el formulari d’organització

D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que faciliteu en el formulari de planificació de la pagina web seran objecte de tractament i s'inclouran en el fitxer informatitzat d'avisos d'avaria, del qual CatVallès S.L.. n'és el responsable.Les dades personals subministrades per mitjà del formulari s'utilitzaran amb l'exclusiva finalitat de mantenir la relació administrativa per gestionar la sol•licitud d'intervenció, enviar informació per correu postal i electrònic sobre serveis o activitats de CatVallès S.L. i de les marques representades en relació amb les seves competències, i adreçar-vos qüestionaris de resposta voluntària, per mitjans tradicionals i electrònics, sobre el nivell de satisfacció referida a la qualitat del servei, a fi de poder-lo ampliar i millorar, si és el cas.

4. Cessió de dades de caràcter personal

CatVallès S.L. es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals dels usuaris del formulari de planificació a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades. En tot cas, les dades personals només seran cedides als òrgans judicials i a autoritats administratives si una llei ho estableix preceptivament.

5. Seguretat de les dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit, segons el Reglament de desenvolupament de la LOPD (Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre), i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers, els quals les poden utilitzar per a finalitats fraudulentes o diferents d'aquelles per a les quals han estat sol•licitades a l'usuari.

6. Drets de les persones interessades.

Si la persona interessada vol qualsevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja exercir algun dels drets d'informació, oposició, accés, rectificació i cancel•lació que legalment li corresponen (o qualsevol altre dret que cregui que la pot assistir), pot dirigir-se a CatVallès S.L., mitjançant a l'adreça electrònica: info@catvalles.com

 
Cercar a Internet


Cercar a CatVallès

Cerca avançada

Certificacions

 
 
Servei Tècnic Oficial - Política de Privacitat | Sortir | 0 Comentaris | Cercar
 

No hi han comentaris de usuaris.